SEGÉDLET
RÓLUNK KAPCSOLAT

H-1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna Ház) III. lph. 5. em. 11..

Tel.: (36-1) 782-30-40 (36-1) 782-30-41  (36-1) 782-30-42 Mobil: (36-20) 507-62-87

Fax: (36-1) 782-30-43      Postacím: 1463 Budapest, Pf.: 1191.

web: www.gasparedina.hu   office@gasparedina.hu

Általános közzétételi lista

webdesign // Attila Sandor

Üdvözöljük!

A közjegyző közhitelességgel felruházott személy, aki a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújt. A jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, továbbá a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében. A közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást és a hatáskörébe utalt egyéb nemperes eljárásokat. Jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.

 

Hagyatéki ügyek intézése a Budapest IX. kerületi utolsó belföldi lakhellyel rendelkező, május vagy november hónapban elhunytak esetében.

 

KÖZJEGYZŐI OKIRAT KÉSZÍTÉSE

TANÚSÍTVÁNYOK

KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁSOK

KÖZJEGYZŐI LETÉT

Szerződés

Zálogszerződés

Bizalmi őrzés

Végintézkedések

Nyilatkozatok

Hitelesítés

Jegyzőkönyv

Ingatlannyilvántartás

Cégnyilvántartás

 

Hagyatéki eljárás

Zálogjogi nyilvántartás

Fizetési meghagyásos eljárás

Okirat letét

Végrendelet letét